Roeiboot

Een roeiboot is een boot die wordt voortbewogen door middel van roeiriemen of roeispanen. De beweging heet roeien en de persoon die ze uitvoert is een roeier. Omdat met roeien de maximale kracht wordt bereikt als men naar achteren roeit, kan de roeier tijdens het roeien zelf slecht zien waarheen hij roeit. Als er door een stuurman wordt gestuurd is dat geen probleem, maar anders moet hij om de paar slagen achterom kijken.

Roeitype

Verder is een belangrijke onderverdeling in boordroeien en scullroeien. Bij boordroeien roeit iedere roeier met één riem. Bij scullroeien roeit iedere roeier met twee riemen (sculls). Veel mensen die onbekend zijn met roeien noemen de riemen ‘peddels’, dit is echter een incorrecte term. Een ander onderscheid zijn gestuurde boten en ongestuurde boten. In een ongestuurde boot moeten de roeiers zelf sturen.

Roeiboot