Wat houd CE markering eigenlijk in?

CE (Conformité Européenne).  Een van de eisen waaraan vaartuigen moeten voldoen, zoals bepaald in de Wet Pleziervaartuigen, is dat ze zijn voorzien van een CE-markering. Die CE-markering is een Europees productlabel voor vaartuigen die voldoen aan de Europese eisen op het gebied van constructie, uitrusting, uitstoot en milieu.

Je ziet de markering vaak in de vorm van een ‘bouwersplaatje’ aan boord van recreatieschepen. Het plaatje moet worden aangebracht op een zichtbare plaats vanaf de stuurstand. Daarnaast moet er een zogenoemde WIN-code (Watercraft Identification Number) of rompidentificatienummer, zijn aangebracht aan stuurboordzijde op de spiegel van het vaartuig. Ook is het verplicht de gebruikershandleiding te overhandigen als een boot in de handel wordt gebracht.

Bouwersplaatje

Op het bouwersplaatje staat de volgende informatie:

de naam van de fabrikant, de CE markering,  de ontwerpcategorie,  de maximale belasting aanbevolen door de fabrikant,  het maximale aantal personen aan boord dat is aanbevolen door de fabrikant.

Op dit plaatje kun je dus in één oogopslag zien voor welk type wateren jouw boot ontworpen is. Categorie A staat voor oceaan, B voor zee, C voor kust en D staat voor beschutte wateren. Ook zie je met hoeveel mensen aan boord je veilig zou kunnen varen en of jouw boot niet te zwaar beladen is voor een veilige tocht.