Friendship

Friendship, ontstaan uit een idee om open bootjes van polyester te maken moest in Woudsend eerst een hal gebouwd worden. Met een contract om 6 open zeilbootjes te bouwen voor een zeilschool in Heeg is de Friendship ontstaan. De bestelling voor een kajuitzeilbootje kon de zeilschool niet doorvoeren, maar hij is wel gebouwd en tentoongesteld en verkocht voor 6.000 Gulden. De volgende 7 boten werden verkocht voor  7.000.Gulden. De werf groeide, de hal werd te klein en in 1968 zetten Anton en Hetty Meijer in Balk de productie van de FS 23 voort. Deze werd een succes. Het jaar daarop werd in 5 dagen de hele jaarproductie van 50 boten verkocht. De vraag naar een groter zeilschip was de reden contact te zoeken met Dick Koopmans sr. die de Friendship 28 ontwierp rekening houdend met de wensen van de werf.  De eerste boot is verkocht voor  39.900 Gulden, destijds een zeer lage prijs. De uitvoering, betimmering en tuigage werd steeds fraaier en de prijs groeide mee. De 28 wordt vaak als vlaggenschip van de werf beschouwd.

Vanaf 1978 heeft Anton en Hetty Meijer door Koos de Ridder nieuwe ontwerpen laten maken voor de FS 22 en FS 26. Nieuwe Friendships werden ontworpen in de deze volgorde: de 35, 25, 27, 21 en 33. Dat het allemaal goed was, was vooral te danken aan de hechte band tussen de leiding en de productiemensen. Iedereen droeg bij aan de verbetering van de producten en processen. 55 mensen waren bezig in een inmiddels nieuwe hal.

In 1989 vond er een overdracht plaats aan dhr. en mevr. Langbroek. De heer en mevrouw Langbroek hebben veel wijzigingen aangebracht en het gezicht van de schepen veranderd. Op de watersporttentoonstelling in Düsseldorf wordt de vernieuwde Friendship 28 (Mark III) voor het eerst getoond. Koopmans berekende en tekende een nieuwe roerconstructie, de mast en de verstaging werden onder de loep genomen, zo ook het voorluik. Op donderdag 19 december 1991 is Friendship Jachtbouw B.V. te Balk failliet verklaard.

In 1992 wordt het falliete bedrijf overgenomen door de firma Wavefront Invest bv. De werf zal om tal van redenen verplaatst worden naar Lemmer. Het is er groter, beter en het ligt aan dieper water, nog afgezien van een enorme bodemvervuiling op het terrein is Wavefront-Invest verhuisd naar Lemmer.

Begin 1997 heeft Jachtwerf de Slinke Friendship overgenomen met dien verstande dat deze werf de naam en een aantal mallen heeft gekocht. De oprichter van Jachtwerf de Slinke is de heer Visserman, die  samen met de heer en mevrouw Heyden de eigenaren zijn van deze werf.  Jachtwerf de Slinke in Workum is importeur en verkoper van de Elan jachten voor de Benelux en Duitsland. Naar vermeld wordt de productie weer gestart, nadat met de ontwerpers van de Friendshipjachten verbeteringen en aanpassingen zijn doorgesproken. Eind 1998 kwam aan al deze activiteiten abrupt een einde door het overlijden van dhr. Heyden. Jachtwerf De Slinke werd verkocht aan een nieuwe eigenaar, die was niet van plan om met het Friendshipconcept iets te doen. Daarna werd het een hele tijd stil rond de Friendship.

2002 Friendship opnieuw in productie bij Marieholmwerf in Lemmer. Het bedrijf heeft de mallen en de rechten van de voormalige Friendshipzeiljachten gekocht (van 22 t/m 38 voet) en gaat van start met de Friendship 26, die het jaar daarop in januari als primeur zal worden gepresenteerd op Boot in Düsseldorf.

De nieuwe Friendship 26 FREE is volgens Simon Hoekstra, directeur van het in Lemmer gevestigde bedrijf, voor een breed publiek toegankelijk, aangezien de prijskwaliteit verhouding zeer interessant is. In grote lijnen blijft het model ongewijzigd. Kleurstelling, striping en raampartij worden gemoderniseerd en het interieur wordt gemoderniseerd.

Friendship 26 FREE